Dataset

Verdachten; stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf 1999-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over alle mensen die door de politie aangehouden zijn als verdachte van misdrijven en die tevens voorkomen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Aangehouden verdachten waarvan de persoonsgegevens niet voorkomen in de GBA zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten.

De tabel laat per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien hoeveel verdachten van misdrijven er voorkomen. De relatieve cijfers geven aan hoeveel mensen er per 1 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep verdacht zijn van het plegen van een misdrijf. De bevolkingsgroepen zijn te onderscheiden naar mate van stedelijkheid van de woongemeente. De verdachten kunnen ook worden onderscheiden naar het soort misdrijf waarvan zij worden verdacht. Personen die worden verdacht van meerdere soorten misdrijven, worden in een aparte categorie vermeld.

De gegevens betreffen verdachten en geen veroordeelden. Naar schatting meer dan 90% van de verdachten krijgt een transactie aangeboden door het Openbaar Ministerie (OM) of wordt in een later stadium schuldig verklaard door de rechter. De gegevens over de verdachten zijn afkomstig uit de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie.

Van enkele personen is de stedelijkheid van de woongemeente niet bekend. Hierdoor kan het totaal aantal verdachten licht afwijken van het totaal in andere statlinetabellen.

Gegevens beschikbaar vanaf 1999.

Status van de cijfers: De cijfers van het laatste jaar zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar: Deze tabel is stopgezet per 11-2-2013.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80322ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80322ned

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80322ned

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf