Dataset

Verdachten van 12 tot 23 jaar; delictgroep, persoonskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 25-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over jongeren van 12 tot 23 jaar die zijn geregistreerd of aangehouden als verdachte van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, onderscheiden naar veel voorkomende delictgroepen, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven in absolute en relatieve cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen (BRP) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Omdat per verslagjaar het aantal verdachten per type misdrijf wordt gepresenteerd tellen de aantallen verdachten per type misdrijf samen op tot meer dan het totaal aantal unieke verdachten. Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd of aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Vermogensdelicten en 1 maal in Geweldsdelicten.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers: Voor geregistreerde verdachten zijn de cijfers tot en met 2021 definitief, voor 2022 en 2023 voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per 25 juni 2024 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is achteraf geconstateerd dat de relatieve cijfers over het jaar 2015 onjuist waren. Deze zijn gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers over geregistreerde verdachten komen in het eerste kwartaal van 2025 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20366NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20366NED

Verdachten, misdrijf, delict, vermogen, geweld, vernieling, aangehouden Drugs, vuurwapen, verkeer, openbare orde, geregistreerd, herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20366NED

Verdachten, misdrijf, delict, vermogen, geweld, vernieling, aangehouden Drugs, vuurwapen, verkeer, openbare orde, geregistreerd, herkomst