Dataset

Halt-jongeren van 12 tot 18 jaar; delictgroep, persoonskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over het aantal jongeren per bevolkingsgroep dat een Halt-afdoening heeft gehad (de zogenoemde Halt-jongeren). Halt is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren na het plegen van lichte criminaliteit niet direct met Justitie in aanraking komen, maar wel geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden. Een straf bij Halt duurt 2 tot 20 uur en kan uit verschillende dingen bestaan: een werkstraf, leerstraf, excuses aanbieden en/of eventueel een schaderegeling.

De tabel geeft aan hoeveel jongeren een Halt-afdoening hebben gehad per soort delict. Hierbij worden indelingen gemaakt naar geslacht, leeftijd en herkomst. Deze cijfers zijn afgerond op tientallen. Een jongere die meer dan één keer naar Halt is verwezen, wordt in de tabel maar één keer meegeteld.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2005.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juni 2023: Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2023 komen in augustus 2024 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=72035ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/72035ned

Halt-jongeren, soort delict, criminaliteit, justitie, afdoeningen Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, migratie-achtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/72035ned

Halt-jongeren, soort delict, criminaliteit, justitie, afdoeningen Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, migratie-achtergrond