Dataset

Halt-jongeren van 12 tot 18 jaar; delictgroep, persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Public order and safety
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal jongeren per bevolkingsgroep dat een Halt-afdoening heeft gehad (de zogenoemde Halt-jongeren). Halt is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren na het plegen van lichte criminaliteit niet direct met Justitie in aanraking komen, maar wel geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden. Een straf bij Halt duurt 2 tot 20 uur en kan uit verschillende dingen bestaan: een werkstraf, leerstraf, excuses aanbieden en/of eventueel een schaderegeling.

De tabel geeft aan hoeveel jongeren een Halt-afdoening hebben gehad per soort delict. Hierbij worden indelingen gemaakt naar geslacht, leeftijd en herkomst. Deze cijfers zijn afgerond op tientallen. Een jongere die meer dan één keer naar Halt is verwezen, wordt in de tabel maar één keer meegeteld.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2005.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juni 2023: Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2023 komen in augustus 2024 beschikbaar.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=72035ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/72035ned

Halt-jongeren, soort delict, criminaliteit, justitie, afdoeningen Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, migratie-achtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/72035ned

Halt-jongeren, soort delict, criminaliteit, justitie, afdoeningen Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, migratie-achtergrond