Dataset

Slachtofferschap (delictgroepen) naar persoonskenmerken, 1992-1996

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze publicatie zijn de gegevens over de jaren 1992-1996 per groep van delicten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht en stedelijkheid. Het gaat steeds om percentages van de bevolking van 15 jaar en ouder, tenzij anders vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf:1992-1996

Status van de cijfers: Frequentie: stopgezet per 24 juni 2002.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37467

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37467

Slachtofferschap in delictgroepen naar achtergrondkenmerken. Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, stedelijkheid, opleidingsniveau.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37467

Slachtofferschap in delictgroepen naar achtergrondkenmerken. Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, stedelijkheid, opleidingsniveau.