Dataset

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, hoogst gevolgde opleiding 2005-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over jongeren die naar Halt verwezen zijn, onderscheiden naar het gepleegde delict, geslacht en de hoogst gevolgde opleiding. Halt is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren na het plegen van lichte criminaliteit niet direct met Justitie in aanraking komen, maar wel geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden.

Het soort delict wordt bepaald aan de hand van het eerste delict waarvoor een jongere in een bepaald jaar naar Halt verwezen is. Een jongere die binnen een jaar meer dan één keer naar Halt is verwezen, wordt in de tabel maar één keer meegeteld.

De tabel laat het aantal jongeren met een Halt-afdoening per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien. De absolute cijfers bevatten alle jongeren die in een jaar naar Halt zijn verwezen. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep en bevat alleen 12- tot en met 17-jarige jongeren die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2005 tot en met 2014. Onderscheid maken naar hoogst gevolgde opleiding kan vanaf 2006 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief. De gegevens over de hoogst gevolgde opleiding zijn voor het jaar 2014 niet beschikbaar.

Wijzigingen per september 2019: Geen, de tabel is stopgezet. De gegevens waaruit de cijfers over het hoogst gevolgde opleidingsniveau zijn afgeleid zijn met ingang van verslagjaar 2014 gereviseerd. In de toekomst volgt een tabel op basis van deze gereviseerde gegevens.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar: Nieuwe cijfers komen niet meer beschikbaar. De tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80326NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80326NED

Halt-jongeren naar delictgroep geslacht en hoogst gevolgde opleiding (2005-2014)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80326NED

Halt-jongeren naar delictgroep geslacht en hoogst gevolgde opleiding (2005-2014)