Dataset

Verdachten tot 25 jaar; delictgroep, woonregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/26/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens over jongeren tot 25 jaar die zijn geregistreerd of aangehouden als verdachte van een misdrijf, onderscheiden naar delictgroep en woonregio.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven in absolute en relatieve cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen (BRP) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve. Omdat per verslagjaar het aantal verdachten per type misdrijf wordt gepresenteerd tellen de aantallen verdachten per type misdrijf samen op tot meer dan het totaal aantal unieke verdachten. Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd of aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Vermogensdelicten en 1 maal in Geweldsdelicten.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens over aangehouden verdachten zijn beschikbaar vanaf 2000. Over geregistreerde verdachten zijn de regionale gegevens beschikbaar vanaf 2010 en voor Nederland totaal vanaf 2005.

Status van de cijfers: Voor geregistreerde verdachten zijn de cijfers tot en met 2020 definitief, voor 2021 en voor 2021 voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal. Voor aangehouden verdachten zijn de cijfers tot en met 2014 definitief; actuelere cijfers komen niet meer beschikbaar.

Wijzigingen per 31 maart 2023: Cijfers over het aantal geregistreerde verdachten van het jaar 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2020 en 2021 zijn aangepast door nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers over geregistreerde verdachten komen in het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar. Actuelere cijfers over aangehouden verdachten komen niet meer beschikbaar.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20207NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20207NED

Verdachten, regio, misdrijf, delict, vermogen, geweld, vernieling Gemeente, drugs, vuurwapen, verkeer, openbare orde, geregistreerd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20207NED

Verdachten, regio, misdrijf, delict, vermogen, geweld, vernieling Gemeente, drugs, vuurwapen, verkeer, openbare orde, geregistreerd