Dataset

Verdachten; herkomst, geslacht, generatie en soort misdrijf 1999-2010

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over alle mensen die door de politie aangehouden zijn als verdachte van misdrijven en die tevens voorkomen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Aangehouden verdachten waarvan de persoonsgegevens niet voorkomen in de GBA zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten.

De tabel laat per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien hoeveel verdachten van misdrijven er voorkomen. De relatieve cijfers geven aan hoeveel mensen er per 1 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep verdacht zijn van het plegen van een misdrijf. De bevolkingsgroepen kunnen worden geselecteerd naar herkomstgroepering, geslacht en naar generatie allochtonen. De verdachten kunnen ook worden onderscheiden naar het soort misdrijf waarvan zij worden verdacht. Personen die worden verdacht van meerdere soorten misdrijven, worden in een aparte categorie vermeld.

De gegevens betreffen verdachten en geen veroordeelden. Naar schatting meer dan 90% van de verdachten krijgt een transactie aangeboden door het Openbaar Ministerie (OM) of wordt in een later stadium schuldig verklaard door de rechter. De gegevens over de verdachten zijn afkomstig uit de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1999.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2008 zijn definitief. De cijfers over 2009 en 2010 zijn voorlopig. Het HKS wordt jaarlijks bijgewerkt met nieuwe en verbeterde gegevens. Personen die onterecht verdacht bleken worden bijvoorbeeld uit het HKS gehaald. Daarnaast worden registratieachterstanden weggewerkt. Naar verwachting zal 2009 licht wijzigen. Het aantal verdachten in 2010 zal in werkelijkheid hoger zijn dan het aantal gepresenteerd in de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar: Deze tabel is stopgezet per 11-2-2013 en voortgezet als de herontworpen tabel: Verdachten; herkomst, geslacht, generatie allochtonen en soort misdrijf

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80317ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80317ned

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar herkomst, geslacht, generatie allochtonen en soort misdrijf

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80317ned

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar herkomst, geslacht, generatie allochtonen en soort misdrijf