type-icon

Dataset

Aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen van WAO, Wajong en WAZ, 1998-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) en het
aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom) in het kader van een aantal
wetten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het gaat om de Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen (WAZ). De aantallen uitkeringen in het kader van
de WIA zijn nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat
eind 2009 wel het geval zijn.

Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek worden,
geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers kunnen,
nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, per 1 januari 2006
een uitkering aanvragen in het kader van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen, die al een WAO-uitkering hebben,
verandert er niets. De aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn
nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel
het geval zijn.

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek
worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ.
Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplistst naar een aantal kenmerken van
de uitkeringsontvanger en de uitkering:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • mate van arbeidsongeschiktheid;
  • herkomstcategorie;
  • reden van beëindiging.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
14 februari 2012. De cijfers van november, december en het jaartotaal van
2009 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet. Informatie over nieuwe en beëindigde arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen vanaf 2010 zijn in een andere tabel opgenomen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37527aos

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37527aos

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, in- en uitstroom naar wet, geslacht, leeftijd en mate van arbeidsongeschiktheid.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37527aos

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, in- en uitstroom naar wet, geslacht, leeftijd en mate van arbeidsongeschiktheid.