Dataset

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ naar regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van een aantal wetten over arbeidsongeschiktheid. Het gaat om de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheids- voorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet arbeidsongeschiktheids- verzekering zelfstandigen (WAZ).

Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, per 1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen, die al een WAO-uitkering hebben, verandert er niets. De aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • regio.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1998.

Status van de cijfers: de gegevens zijn voorlopig of definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: 19 maart 2010. De voorlopige cijfers van het 4e kwartaal 2009 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? de tabel is stopgezet i.v.m. het verschijnen van een nieuwe tabel. De cijfers uit deze tabel zijn opgenomen in de nieuwe tabel met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar regio.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70058ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70058ned

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar (WAO, Wajong, WAZ), geslacht, leeftijd en regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70058ned

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar (WAO, Wajong, WAZ), geslacht, leeftijd en regio.