Dataset

Arbeidsongeschiktheid; aantal uitkeringen per maand, 2010-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen op grond van een aantal wetten over arbeidsongeschiktheid. Het gaat om de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger en de uitkering:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • herkomst;
  • mate van arbeidsongeschiktheid;
  • diagnose arbeidsongeschiktheid.

Gegevens beschikbaar van 2010 t/m 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste twee maanden. Aangezien de tabel is stopgezet worden de cijfers van de laatste twee maanden niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 februari 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80903ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80903ned

Aantal AO-uitkeringen per maand Geslacht, leeftijd, herkomst, mate ao, diagnose, periode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80903ned

Aantal AO-uitkeringen per maand Geslacht, leeftijd, herkomst, mate ao, diagnose, periode