Dataset

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per jaar, 1998-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van een aantal wetten over arbeidsongeschiktheid. Het gaat om de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). De aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.

Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, per 1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen, die al een WAO-uitkering hebben, verandert er niets.

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplistst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger en de uitkering:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • mate van arbeidsongeschiktheid;
  • diagnose arbeidsongeschiktheid;
  • duur van de uitkering.

Ter attentie: Gebleken is dat, in de berichtgeversbestanden die ten grondslag liggen aan de cijfers over de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, vanaf januari 2006 de reden van afkeuring (diagnosecode) niet correct is gecodeerd. De uitsplitsing naar diagnosecode is daarom vanaf 2006 verwijderd uit de tabellen en wordt pas weer gepubliceerd nadat de gecorrigeerde bestanden van de berichtgever zijn ontvangen.

Gegevens beschikbaar van 1998 t/m 2009.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013

  • de voorlopige cijfers van 2009 zijn definitief geworden;
  • de tabel is stopgezet. De tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsongeschiktheidsuitkering per wet; kenmerken uitkeringsontvangers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37988aoj

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37988aoj

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, Wajong, WAZ). Geslacht, leeftijd, mate van ongeschiktheid, duur, diagnose en wsw.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37988aoj

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, Wajong, WAZ). Geslacht, leeftijd, mate van ongeschiktheid, duur, diagnose en wsw.