Dataset

Aantal WW-uitkeringen; in- en uitstroom per maand, 1998-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) en het aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom) in het kader van de Werkloosheidswet (WW), in de verslagperiode.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • geslacht (van de uitkeringsontvanger);
  • leeftijd (van de uitkeringsontvanger);
  • herkomstcategorie (bij instroom);
  • reden beëindiging (bij uitstroom).

Gegevens beschikbaar van: Januari 1998 tot en met december 2015.

Status van de cijfers: De gegevens van januari 1998 tot en met oktober 2015 zijn definitief. De gegevens van november en december 2015 en de jaarcijfers 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 augustus 2016: Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37740wws

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37740wws

Werkloosheidsuitkeringen naar geslacht en leeftijd, instroom en uitstroom per maand

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37740wws

Werkloosheidsuitkeringen naar geslacht en leeftijd, instroom en uitstroom per maand