Dataset

Mbo door- en uitstroom, achtergrondkenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Vocational education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens van de door- en uitstroom van alle studenten die op 1 oktober van een bepaald studiejaar (het basisjaar) ingeschreven stonden in het door de overheid bekostigd middelbaar beroepsonderwijs, exclusief extranei (personen die alleen staan ingeschreven om examen te doen). Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: overgang studiejaar 2011/'12 naar 2012/'13.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel over de overgangen tot en met het studiejaar 2020/'21 naar 2021/'22 zijn definitief en de cijfers over de overgang van het studiejaar 2021/'22 naar 2022/'23 zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2024 komen de definitieve cijfers over de overgang van het studiejaar 2021/'22 naar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over de overgang van het studiejaar 2022/'23 naar 2023/'24 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85519NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85519NED

Mbo doorstroom en uitstroom Onderwijs positie in basisjaar en positie in volgend jaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85519NED

Mbo doorstroom en uitstroom Onderwijs positie in basisjaar en positie in volgend jaar