Dataset

Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken, 1985-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u informatie over het voertuigenbezit van de Nederlandse populatie naar geslacht en persoonskenmerken (o.a. jaarinkomen, opleidingsniveau en leeftijdscategorie). Hierbij gaat het om aantallen fietsbezitters, brom-/snorfietsbezitters, motorbezitters, autobezitters, rijbewijsbezitters motor en rijbewijsbezitters auto.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37856

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37856

Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37856

Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken.