Dataset

Bedrijfsvoertuigendatabase (vanaf 01-01-2009)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Traffic
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het in kaart brengen van Nederlandse bedrijfsvoertuigen naar kenmerken van het voertuig (zoals Leeftijd voertuig, gewicht, brandstofsoort) en van bezitters (zoals geografische kenmerken en bedrijfskenmerken).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De Bedrijfsvoertuigendatabase maakt gebruik van bestaande registers. De populatie bestaat uit alle bedrijfsvoertuigen die in het verslagjaar in het register van de Dienst Wegverkeer (RDW) voorkomen. Deze voertuigen zijn vervolgens toegewezen aan de hoofdgebruiker. Dit is degene die het voertuig in het verslagjaar de meeste dagen in gebruik heeft gehad. Vaak zijn leasemaatschappijen de hoofdgebruiker van het voertuig. In het RDW zijn voor een leasevoertuig meestal de gegevens van de leasemaatschappij, de eigenaar van het voertuig, opgenomen en niet van de contractant, de daadwerkelijke gebruiker van het voertuig. Om voertuigen zo goed mogelijk toe te wijzen aan degene die het voertuig daadwerkelijk gebruikt, wordt informatie uit het leasebestand van de Belastingdienst gebruikt. Om hoofdgebruikers te kunnen verdelen naar bedrijven en particulieren is gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS, de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en het CBS basisbestand zelfstandigen. Tevens zijn uit deze registers achtergrondkenmerken van de hoofdgebruiker gehaald zoals bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Populatie

Alle in Nederland geregistreerde Bestelauto's, Vrachtautos's, Trekkers en Speciale voertuigen met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar.zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801e5cd4

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier