Dataset

Motorvoertuigenpark met kenmerken van voertuigen op kentekenniveau. (vanaf 01-01-2010)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Traffic
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit dataontwerp beschrijft kenmerken van geregisteerde (weg)voertuigen in Nederland. Deze data zijn afkomstig uit het jaarbestand van de Dienst Wegverkeer (RDW). Het bestand bevat technische kenmerken en eigendomsinformatie over in Nederland aanwezige personenauto's, bestelauto's, bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens, autobussen, trekkers, speciale voertuigen, aanhangers en opleggers.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Alleen personen die gevalideerd zijn mogen het bestand gebruiken in verband met geheimhouding.De dataset bestaat uit voertuigen uit de RDW, peildatum 1 januari van het verslagjaar verrint met Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens (GBA). De primaire sleutel kenteken en fiscaal nummer zijn versleuteld naar RINKENTEKEN en RINPERSOON. De component bevat vanaf 1-1-2011 gegevens van:- personenauto's van natuurlijke en rechtspersonen, zowel het actieve park als de bedrijfsvoorraad en uitgevallen voertuigen uit het jaar ervoor (bijvoorbeeld sloop en export). - Voor alle andere voertuigsoorten bevat het bestand alleen actieve voertuigen (het actief park) die in bezit zijn van natuurlijke personen.

Populatie

Bevat alle kentekenplichtige voertuigen zoals geregistreerd bij de Dienst Wegverkeer (RDW) in Nederland op peildatum.Bevat gegevens van:- personenauto's van natuurlijke en rechtspersonen, zowel het actieve park als de bedrijfsvoorraad en uitgevallen voertuigen uit het jaar ervoor (bijvoorbeeld sloop en export). - Voor alle andere voertuigsoorten bevat het bestand alleen actieve voertuigen (het actief park) die in bezit zijn van natuurlijke personen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410802076aa

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier