Dataset

Bedrijfsvoertuigendatabase (vanaf 01-01-2009)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Verkeer
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Het in kaart brengen van Nederlandse bedrijfsvoertuigen naar kenmerken van het voertuig (zoals Leeftijd voertuig, gewicht, brandstofsoort) en van bezitters (zoals geografische kenmerken en bedrijfskenmerken).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De Bedrijfsvoertuigendatabase maakt gebruik van bestaande registers. De populatie bestaat uit alle bedrijfsvoertuigen die in het verslagjaar in het register van de Dienst Wegverkeer (RDW) voorkomen. Deze voertuigen zijn vervolgens toegewezen aan de hoofdgebruiker. Dit is degene die het voertuig in het verslagjaar de meeste dagen in gebruik heeft gehad. Vaak zijn leasemaatschappijen de hoofdgebruiker van het voertuig. In het RDW zijn voor een leasevoertuig meestal de gegevens van de leasemaatschappij, de eigenaar van het voertuig, opgenomen en niet van de contractant, de daadwerkelijke gebruiker van het voertuig. Om voertuigen zo goed mogelijk toe te wijzen aan degene die het voertuig daadwerkelijk gebruikt, wordt informatie uit het leasebestand van de Belastingdienst gebruikt. Om hoofdgebruikers te kunnen verdelen naar bedrijven en particulieren is gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS, de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en het CBS basisbestand zelfstandigen. Tevens zijn uit deze registers achtergrondkenmerken van de hoofdgebruiker gehaald zoals bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Populatie

Alle in Nederland geregistreerde Bestelauto's, Vrachtautos's, Trekkers en Speciale voertuigen met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar.zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801e5cd4

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset