Dataset

Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken, 1985-2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u informatie over het voertuigenbezit van de Nederlandse populatie naar geslacht en persoonskenmerken (o.a. jaarinkomen, opleidingsniveau en leeftijdscategorie). Hierbij gaat het om aantallen fietsbezitters, brom-/snorfietsbezitters, motorbezitters, autobezitters, rijbewijsbezitters motor en rijbewijsbezitters auto.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37856

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37856

Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37856

Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken.