Dataset

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 13-12-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat de tarieven van de opcenten motorrijtuigenbelasting die door de provincies worden geheven. Houders van personenauto's en motorrijwielen betalen bovenop de motorrijtuigenbelasting een bedrag aan provinciale opcenten. De opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden geïnd door de Belastingdienst, gelijk met de motorrijtuigenbelasting, en vervolgens aan de provincie overgemaakt. De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen die de provincies voorafgaand aan het verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 13 december 2023: Voorlopige cijfers over het jaar 2024 zijn toegevoegd. De cijfers over het jaar 2023 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe voorlopige cijfers worden uiterlijk in de maand januari in het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80889ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80889ned

Tarieven provincale opcenten motorrijtuigenbelasting. Per provincie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80889ned

Tarieven provincale opcenten motorrijtuigenbelasting. Per provincie.