Dataset

Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken 2008-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over vertraging van brugklascohorten 2008/’09, 2010/’11, 2012/’13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven tot maximaal zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs aan of zij vertraagd zijn. Voor vertraagde leerlingen is informatie beschikbaar over of zij van onderwijsniveau veranderd zijn. De gegevens kunnen verder uitgesplitst worden naar brugklastype in het startjaar en verscheidene persoonskenmerken. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal leerlingen dat zich nog bevindt in het voortgezet onderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2020: Geen, dit is een stopgezette tabel. De reden voor stopzetting van deze tabel is dat uit nader inzicht blijkt dat veranderingen in het niveau vanaf het eerste leerjaar niet goed bepaald kunnen worden. Leerlingen in algemene leerjaren kunnen vanaf schooljaar 2005/'06 op meer detail worden uitgesplitst naar brugklastype. De bekostiging van de scholen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is voor de algemene leerjaren (met uitzondering van het leerwegondersteunend onderwijs) niet afhankelijk van hun registratie. Met andere woorden: een school kan zelf bepalen hoe gedetailleerd zij leerlingen in verschillende brugklastypen indeelt bij de registratie. Een leerling die feitelijk in een havo/vwo brugklas zit, kan door de school dus bij de registratie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in een brede vmbo/havo/vwo brugklas worden ingedeeld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82927NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82927NED

Vertraging naar leerlingkenmerken Migratieachtergrond, brugklastype, startjaar, peilmoment

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82927NED

Vertraging naar leerlingkenmerken Migratieachtergrond, brugklastype, startjaar, peilmoment