Dataset

Vo; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom 2003/'04 - 2018/'19

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de leerlingen die vertraging oplopen in het voortgezet onderwijs naar onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie, woonregio en schoolregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/'04.

Status van de cijfers: De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 10 juli 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing, deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71170ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71170ned

Vertraagde op -, af- en doorstroom in het voortgezet onderwijs, Onderwijssoort, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71170ned

Vertraagde op -, af- en doorstroom in het voortgezet onderwijs, Onderwijssoort, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken