Dataset

Motorfietsen; gemiddeld jaarkilometrage, cilinderinhoud/leeftijd, 2003-2004

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie bevat gegevens over gemiddelde jaarkilometrages van motorfietsen naar cilinderinhoud en naar leeftijd van het voertuig.

Op basis van gegevens over kilometerstanden uit het databestand van de stichting Nationale AutoPas (NAP) heeft het CBS jaarkilometrages voor motorfietsen berekend. De stichting NAP beschikt over een groot aantal kilometerstanden van Nederlandse motorfietsen. Zij ontvangt deze gegevens na een servicebeurt of reparatie, van garage-, herstelbedrijven en servicestations, die bij de stichting zijn aangesloten. Aangezien de gegevens van de nationale autopas per afzonderlijk kenteken beschikbaar zijn, is het mogelijk om technische gegevens van motorfietsente relateren aan de afgelegde afstand. Deze technische kenmerken zijn afkomstig uit het actieve motorfietsenpark van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2004.

De gegevens over 2004 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 23-9-2013 Geen, deze tabel is stopgezet.

Frequentie: onregelmatige update met jaarcijfers. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71195NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71195NED

Gemiddelde jaarkilometrage van motorfietsen naar cilinderinhoud en naar leeftijd van het voertuig.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71195NED

Gemiddelde jaarkilometrage van motorfietsen naar cilinderinhoud en naar leeftijd van het voertuig.