Dataset

Spaarkassen; financiële gegevens 1980-2002

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel zijn de bedrijfseconomische balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (lasten en baten) van de spaarkassen opgenomen.

Spaarkassen, als bijzondere vorm van levensverzekering, vallen onder wettelijk toezicht. Van 1922 tot 1993 was dit toezicht geregeld in de Wet op Levensverzekeringbedrijf (WOL), van 1993 tot 2007 in de Wet Toezicht Verzekeringbedrijf (WTV). Sinds 2007 geldt de Wet Financieel Toezicht (WFT). Het toezicht werd achtereenvolgens uitgeoefend door de Verzekeringskamer (VK), de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en De Nederlandsche Bank (DNB). Wijziging van wetten en toezichthouders leidt tot wijzigingen in de rapportage aan de toezichthouders. In 1995 zijn de wijzigingen zo groot, dat dit tot een breuk in de cijfers leidt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1980

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 november 2012: Niet van toepassing. Deze tabel is nieuw geplaatst in november 2012.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 13-11-2012. De gegevens over 1980 - 2002 zijn samengevoegd met die van de levensverzekeraars. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81635NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81635NED

Balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (baten en lasten)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81635NED

Balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (baten en lasten)