Dataset

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), vertraging

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de vertraging van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar:

  • schoolsoort/leerjaar;
  • leerweg;
  • herkomstgroepering;
  • school- en woongemeente;
  • gemeentegrootte van de school- en woongemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/'04 Frequentie: stopgezet

Definitieve cijfers: Voor de leerlingen in het schooljaar 2003/'04.

Deze tabel wordt na 2004/'05 niet meer voortgezet in de huidige vorm. Gegevens over de vertraging van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn te vinden in StatLinetabel: VO; vertraging naar herkomstgroepering

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71115ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71115ned

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio, herkomstgroepering en vertraging.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71115ned

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio, herkomstgroepering en vertraging.