Dataset

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid; vo examens en doorstroom

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Indicatoren gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) Naar woon - schoolgemeente; regio en herkomst 1998 / '99 - 2002 / '03 Gewijzigd op 19 augustus 2004. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70010NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70010NED

Indicatoren gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) Naar woon - schoolgemeente; regio en herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70010NED

Indicatoren gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) Naar woon - schoolgemeente; regio en herkomst