Dataset

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), door- en uitstroom

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar:

  • schoolsoort/leerjaar-combinatie zonder en met diploma naar bestemming;
  • leerweg;
  • herkomstgroepering;
  • school- en woongemeente;
  • gemeentegrootte van de school- en woongemeente.

Gegevens beschikbaar over: 2003/'04 Frequentie: stopgezet

Definitieve cijfers: Voor de leerlingen in het schooljaar 2003/'04.

Deze tabel wordt na 2003/'04 niet meer voortgezet in de huidige vorm. Doorstroomgegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn te vinden in StatLinetabel: VO; doorstroom naar herkomst, 2006

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71117ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71117ned

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio, herkomstgroepering, door- en uitstroom.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71117ned

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio, herkomstgroepering, door- en uitstroom.