Dataset

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), door- en uitstroom

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Voortgezet onderwijs
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar:

  • schoolsoort/leerjaar-combinatie zonder en met diploma naar bestemming;
  • leerweg;
  • herkomstgroepering;
  • school- en woongemeente;
  • gemeentegrootte van de school- en woongemeente.

Gegevens beschikbaar over: 2003/'04 Frequentie: stopgezet

Definitieve cijfers: Voor de leerlingen in het schooljaar 2003/'04.

Deze tabel wordt na 2003/'04 niet meer voortgezet in de huidige vorm. Doorstroomgegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn te vinden in StatLinetabel: VO; doorstroom naar herkomst, 2006

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71117ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71117ned

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio, herkomstgroepering, door- en uitstroom.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71117ned

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio, herkomstgroepering, door- en uitstroom.