Dataset

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), geslaagden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het slagingspercentage van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar:

  • schoolsoort;
  • leerweg;
  • herkomstgroepering;
  • school- en woongemeente;
  • gemeentegrootte van de school- en woongemeente.

Gegevens beschikbaar over: 2003/'04 Frequentie: stopgezet

Definitieve cijfers: Voor de leerlingen in het schooljaar 2003/'04.

Deze tabel wordt na 2003/'04 niet meer voortgezet in de huidige vorm. Slagingspercentages van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn te vinden in StatLinetabel: VO: geslaagden naar herkomstgroepering

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70989ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70989ned

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio en herkomst, geslaagden.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70989ned

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio en herkomst, geslaagden.