Dataset

Overstroming - Overstromingsbeeld primaire keringen (2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart geeft het overstroombaar gebied en maximale waterdieptes die kunnen optreden na een doorbraak van primaire waterkeringen weer.

Primaire waterkeringen zijn dijken, dammen, duinen en kunstwerken die bescherming bieden tegen buitenwater. Buitenwater is water vanuit de grote rivieren, grote meren en de zee. De primaire keringen zijn vastgelegd en genormeerd in de Waterwet. Een doorbraak van een primaire waterkering zorgt in meestal voor een grotere overstroming dan een doorbraak van een regionale waterkering.

De dijktrajecten met de status van een primaire waterkering zijn vastgelegd in de Waterwet. In de Waterwet is tevens de veiligheidsnorm per traject vastgelegd. De waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) zijn verantwoordelijk voor de zorg voor deze waterkeringen.

De kaart met het overstromingsbeeld na doorbraak van de primaire waterkeringen is samengesteld vanuit de primaire overstromingsbeelden uit Risicokaart.nl die volgen uit de Landelijke Database Overstromingsgegevens (de brondatabase voor overstromingsscenario’s in Nederland) en is aangevuld met drie extra scenario's die zijn ontwikkeld in het Deltaprogramma 2014. Deze drie scenario's vallen in het beheergebied van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en zijn een extra scenario van het buitendijks gebied (scenario ID 11728) en doorbraak van de Hollandse bij Capelle (scenario ID 18728) en bij Gouda (scenario ID 18728) toegevoegd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AOverstromingsbeeld_primaire_keringen&bbox=43662.5%2C406692.0%2C130481.0%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Overstromingsbeeld_primaire_keringen

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

overstromingsbeeld_primaire_keringen geotiff

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/overstromingsbeeld_primaire_keringen.xml

accessPoint