Dataset

Klimaatatlas - Thema Overstroming - Overstromingsbeeld primaire keringen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 08-04-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart geeft het overstroombaar gebied en maximale waterdieptes die kunnen optreden na een doorbraak van primaire waterkeringen weer.

Primaire waterkeringen zijn dijken, dammen, duinen en kunstwerken die bescherming bieden tegen buitenwater. Buitenwater is water vanuit de grote rivieren, grote meren en de zee. De primaire keringen zijn vastgelegd en genormeerd in de Waterwet. Een doorbraak van een primaire waterkering zorgt in meestal voor een grotere overstroming dan een doorbraak van een regionale waterkering.

De dijktrajecten met de status van een primaire waterkering zijn vastgelegd in de Waterwet. In de Waterwet is tevens de veiligheidsnorm per traject vastgelegd. De waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) zijn verantwoordelijk voor de zorg voor deze waterkeringen.

De kaart met het overstromingsbeeld na doorbraak van de primaire waterkeringen is samengesteld vanuit de primaire overstromingsbeelden uit Risicokaart.nl die volgen uit de Landelijke Database Overstromingsgegevens (de brondatabase voor overstromingsscenario’s in Nederland) en is aangevuld met drie extra scenario's die zijn ontwikkeld in het Deltaprogramma 2014. Deze drie scenario's vallen in het beheergebied van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en zijn een extra scenario van het buitendijks gebied (scenario ID 11728) en doorbraak van de Hollandse bij Capelle (scenario ID 18728) en bij Gouda (scenario ID 18728) toegevoegd.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AOverstromingsbeeld_primaire_keringen&bbox=43662.5%2C406692.0%2C130481.0%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Overstromingsbeeld_primaire_keringen

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

overstromingsbeeld_primaire_keringen geotiff

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/overstromingsbeeld_primaire_keringen.xml

accessPoint