Dataset

Overstroming - Overstromingsbeeld regionale keringen (2021)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart geeft het overstroombaar gebied en maximale waterdieptes die kunnen optreden na een doorbraak van regionale waterkeringen weer.

Regionale waterkeringen zijn bijvoorbeeld boezemkaden, polderkaden, keringen langs regionale rivieren, kanalen en compartimenteringsdijken. Regionale keringen staan onder toezicht van de provincie. Omdat de gevolgen van een doorbraak van een regionale kering in het algemeen kleiner zijn, zijn ook de normen van regionale keringen lager. De aanwijzing en norm van regionale waterkeringen is de verantwoordelijkheid van de provincie en wordt vastgelegd in de Provinciale Verordening.

De kaart met het overstromingsbeeld na doorbraak van de regionale waterkeringen is gebaseerd op de ROR en is gelijk aan de gebruikte scenario's op Risicokaart.nl.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AOverstromingsbeeld_regionale_keringen&bbox=43662.5%2C406692.0%2C130481.0%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Overstromingsbeeld_regionale_keringen

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

overstromingsbeeld_regionale_keringen geotiff

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/overstromingsbeeld_regionale_keringen.xml

accessPoint