Dataset

ROR Gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico EU2018 vlakken typen A en B (Richtlijn Overstromingsrisico) RWS

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 05/15/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
  • Water
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico in Nederland typen A en B bevat een selectie van de aangewezen gebieden uit het rapport Overstromingsrisicos in Nederland, 2018 die geclassificeerd zijn als A, B, C en gerepresenteerd als vlakken. Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling en aanwijzing van gebieden met potentieel significant overstromingsrisico in het kader van de Europese Richtlijn Overstromingsrisicos (ROR) 2e cyclus 2016 tot enmet 2021. De gebieden zijn aangewezen op basis van de volgende uitgangspunten. Gebieden worden onderscheiden naar de vier afzonderlijke stroomgebiedsdistricten. Gebieden worden onderverdeeld naar de vier typen (A, B, C, D) overstromingen waarmee het verschil in bescherming tot uitdrukking komt, evenals de diversiteit in verantwoordelijkheden en rollen van betrokken overheden. De begrenzing van de gebieden wordt gebaseerd op uiterste grenzen van het potentieel overstroombaar gebied, zoals vastgesteld op basis van simulaties uit de landelijke database overstromingen. Voor de primaire waterkeringen is het gebied aangevuld tot de hoge gronden lijn. De rijkskanaaldijken maken deel uit van de aangewezen gebieden. In totaal worden er in Nederland 14 GPSOR onderscheiden. Gebieden van het Type D komen in het Eems en Schelde stroomgebied niet voor. Er zijn gebieden die zowel kunnen overstromen vanuit het hoofdwatersysteem (B) als het regionale watersysteem (C).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/7b0611d0-01d7-4ba1-bca4-1c1f877bf766/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ror_overstromingsrisico

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/ror_overstromingsrisico/MapServer

accesPoint

ror_overstromingsrisico

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/ror_overstromingsrisico/FeatureServer

accesPoint

ror_overstromingsrisico_eu2018_v_ab

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ror_overstromingsrisico/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

ror_overstromingsrisico:ror_overstromingsrisico_eu2018_v_ab

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ror_overstromingsrisico/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads