Dataset

VO; studievoortgang brugklas; brugklastype, huishoudkenmerken 2003-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u informatie over de studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar:

  • brugklastype per startjaar;
  • onderwijssoort en leerweg in het vmbo per peilmoment;
  • behaalde diploma's tot en met peilmoment;
  • doorstroom tot en met peilmoment;
  • vertraging tot en met peilmoment;
  • persoonskenmerken (geslacht en herkomstgroepering);
  • huishoudkenmerken (inkomsten van het huishouden, type huishouden en aantal kinderen in het huishouden).

Over de tabel is een beknopte leeswijzer beschikbaar. Zie hiervoor paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar: Van startjaar 2003 tot en met 2007.

Status van de cijfers: De cijfers voor het meest recente schooljaar dat de leerlingen zijn gevolgd zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 2 oktober 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71436ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71436ned

Voortgezet onderwijs; studievoortgang, brugklastype, huishoudkenmerken onderwijssoort, doorstroom, vertraging, diploma's, persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71436ned

Voortgezet onderwijs; studievoortgang, brugklastype, huishoudkenmerken onderwijssoort, doorstroom, vertraging, diploma's, persoonskenmerken