Dataset

VO; studievoortgang brugklas; brugklastype, huishoudkenmerken 2003-2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u informatie over de studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar:

  • brugklastype per startjaar;
  • onderwijssoort en leerweg in het vmbo per peilmoment;
  • behaalde diploma's tot en met peilmoment;
  • doorstroom tot en met peilmoment;
  • vertraging tot en met peilmoment;
  • persoonskenmerken (geslacht en herkomstgroepering);
  • huishoudkenmerken (inkomsten van het huishouden, type huishouden en aantal kinderen in het huishouden).

Over de tabel is een beknopte leeswijzer beschikbaar. Zie hiervoor paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar: Van startjaar 2003 tot en met 2007.

Status van de cijfers: De cijfers voor het meest recente schooljaar dat de leerlingen zijn gevolgd zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 2 oktober 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71436ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71436ned

Voortgezet onderwijs; studievoortgang, brugklastype, huishoudkenmerken onderwijssoort, doorstroom, vertraging, diploma's, persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71436ned

Voortgezet onderwijs; studievoortgang, brugklastype, huishoudkenmerken onderwijssoort, doorstroom, vertraging, diploma's, persoonskenmerken