Dataset

WO; studievoortgang, studierichting, herkomstgroepering 1995-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Higher education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de studievoortgang (rendement en uitval) van studenten die in 1995 of later aan een studie in de eerste fase in het wetenschappelijk onderwijs zijn begonnen aan een door de overheid bekostigde instelling naar studierichting, vooropleiding, opleidingsvorm, herkomstgroepering en startjaar.

Gegevens beschikbaar: Vanaf startjaar 1995.

Status van de cijfers: De cijfers over de startjaren tot en met 2011 zijn definitief en die over startjaar 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 4 juli 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71199ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71199ned

Wetenschappelijk onderwijs; studievoortgang, studierichting, vooropleiding, opleidingsvorm, herkomstgroepering

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71199ned

Wetenschappelijk onderwijs; studievoortgang, studierichting, vooropleiding, opleidingsvorm, herkomstgroepering