Dataset

MBO; studievoortgang directe instroom 2005-2008, huishoudkenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Vocational education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u informatie over de studievoortgang van eerstejaars in het middelbaar beroepsonderwijs die in het voorafgaande jaar ander onderwijs volgden (directe instroom) naar niveau, opleidingsrichting en sector startjaar, peilmoment, niveau op peilmoment, opleidingsrichting en sector op peilmoment, behaalde diploma's op peilmoment, herkomstgroepering en huishoudkenmerken.

Gegevens beschikbaar: Van startjaar 2005/'06 tot en met 2008/'09.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 april 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80466ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80466ned

MBO; studievoortgang directe instroom, huishoudkenmerken, diplomabezit, persoonskenmerken, niveau en richting/sector startjaar en op peilmoment

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80466ned

MBO; studievoortgang directe instroom, huishoudkenmerken, diplomabezit, persoonskenmerken, niveau en richting/sector startjaar en op peilmoment