Dataset

VO; studievoortgang brugklas, advies na eindtoets 2003/'04 - 2007/'08

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft de studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar brugklastype per startjaar en bevat specifieke gegevens over het schooladvies op basis van de score op de Eindtoets Basisonderwijs. Verder worden gegevens verstrekt over onderwijssoort en leerweg in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs per peilmoment en zowel behaalde diploma's als doorstroom en vertraging tot en met het peilmoment.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 4 april 2017: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80285ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80285ned

Voortgezet onderwijs; studievoortgang, brugklastype, advies na eindtoets, onderwijssoort, doorstroom, vertraging, diploma's, persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80285ned

Voortgezet onderwijs; studievoortgang, brugklastype, advies na eindtoets, onderwijssoort, doorstroom, vertraging, diploma's, persoonskenmerken