Dataset

Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken 2008-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van brugklascohorten. De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op meerdere peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar brugklastype in het startjaar en verscheidene persoonskenmerken. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal leerlingen dat zich nog bevindt in het voortgezet onderwijs.

Op dit moment bevat de tabel gegevens voor brugklascohort 2008/’09, 2010/'11 en 2012/'13 op vier peilmomenten (vier, vijf, zes en zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs), voor brugklascohort 2014/'15 op drie peilmomenten (vier, vijf en zes jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs) en voor brugklascohort 2016/'17 op één peilmoment (vier jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs). De tabel zal de komende jaren uitgebreid worden met meerdere brugklascohorten (om het jaar wordt een nieuw cohort opgestart) en peilmomenten.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juli 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82926NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82926NED

Leerlingen met en zonder diploma, studievoortgang na startjaar Migratieachtergrond, onderwijspositie, brugklastype startjaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82926NED

Leerlingen met en zonder diploma, studievoortgang na startjaar Migratieachtergrond, onderwijspositie, brugklastype startjaar