Dataset

Leerlingenstroom: 10 jaar na de brugklas (schooljaar 1992/1993)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70749ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70749ned

Onderwijspositie tien jaar na instroom in het voortgezet onderwijs

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70749ned

Onderwijspositie tien jaar na instroom in het voortgezet onderwijs