Dataset

Perinatale en zuigelingensterfte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over perinatale en zuigelingensterfte in Nederland.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.

Status van de cijfers Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De cijfers over 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De 2022 cijfers over zuigelingensterfte worden in juli 2023 verwacht. De 2022 cijfers over perinatale sterfte worden in september 2023 verwacht.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71767ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71767ned

Perinatale en zuigelingensterfte Herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71767ned

Perinatale en zuigelingensterfte Herkomst