Dataset

Zuigelingensterfte eenlingkinderen; gewichtspercentiel, 2004-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kerncijfers over zuigelingensterfte bij levendgeboren eenlingkinderen van moeders die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), uitgesplitst naar zwangerschapsduur en gewichtspercentiel.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 21 februari 2024: De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet. Naar verwachting zal er eind 2024 een nieuwe tabellenreeks starten.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80216ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80216ned

Zuigelingensterfte bij levend geboren eenlingkinderen naar zwangerschapsduur en gewichtspercentiel, absolute en relatieve aantallen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80216ned

Zuigelingensterfte bij levend geboren eenlingkinderen naar zwangerschapsduur en gewichtspercentiel, absolute en relatieve aantallen