Dataset

Zuigelingensterfte eenlingkinderen; gewichtspercentiel

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kerncijfers over zuigelingensterfte bij levendgeboren eenlingkinderen van moeders die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), uitgesplitst naar zwangerschapsduur en gewichtspercentiel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 14 december 2018: Cijfers over 2015 zijn ongewijzigd definitief gemaakt. De cijfers over 2016 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Afhankelijk van het beschikbaar komen van nieuwe data.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80216ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80216ned

Zuigelingensterfte bij levend geboren eenlingkinderen naar zwangerschapsduur en gewichtspercentiel, absolute en relatieve aantallen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80216ned

Zuigelingensterfte bij levend geboren eenlingkinderen naar zwangerschapsduur en gewichtspercentiel, absolute en relatieve aantallen