Dataset

Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, gewichtsklasse

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de uitval van voertuigen naar totaal gewicht en voertuigcategorie (personenauto's en bedrijfsauto's/bedrijfsmotorvoertuigen) en naar gewichtsklasse per voertuigcategorie. In deze tabel zijn personenauto’s en bedrijfsauto’s met een Nederlands kenteken opgenomen, die gedurende het verslagjaar zijn uitgevallen omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop. De tot de sloop behorende personenauto’s en bedrijfsauto’s zijn onderverdeeld naar gewichtsklasse (leeggewicht). In deze tabel worden alleen actieve motorvoertuigen opgenomen. Dit zijn (uitgevallen) voertuigen die minimaal 1 dag gedurende het verslagjaar hebben mogen deelnemen aan het verkeer. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW. Let op: Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet op de weg hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Deze voertuigen zijn wel meegenomen in de totaaltabel ‘Motorvoertuigen totaal; sloop, export en overige uitval’ (zie paragraaf 3). In de totaaltabel zijn alle uitgevallen voertuigen (ongeacht of ze deel hebben mogen nemen aan het verkeer) meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 februari 2024: De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over de uitval zullen eind eerste kwartaal na afloop van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85250NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85250NED

Uitval actieve motorvoertuigenpark, gewichtsklasse voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85250NED

Uitval actieve motorvoertuigenpark, gewichtsklasse voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)