Dataset

Motorvoertuigen; voertuigtype, postcode en regio's, 1 januari, 2000-2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal wegvoertuigen op de stand op 1 januari, uitgesplitst naar

  • voertuigtype (personenauto's, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen) en naar
  • regionale indelingen (postcode, gemeente en provincie). Bovendien zijn extra locatiekenmerken opgenomen met informatie om de afzonderlijke postcodes te kunnen relateren aan andere regionale indelingen (zoals gemeenten, provincie en landsdeel).

Voor de jaren 2019 en 2020 verwijzen we voor de aanvullende gemeentekenmerken "gemeentelijke grootteklasse" en "stedelijkheid van de gemeenten" naar de tabel Gebieden in Nederland 2019 en 2020.

De gemeenten (en bijbehorende postcodes) zijn ingedeeld op basis van de actuele stand van de gemeentelijke indeling, in dit geval per 1 januari 2022. Let op: door gemeentelijke herindelingen kan het voorkomen dat vergelijkingen met voorgaande jaren afwijkingen vertonen omdat postcodes en gemeenten anders zijn ingedeeld dan in 2022.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2022

De totaaltelling van wegvoertuigen is vanaf 2004 niet helemaal vergelijkbaar met voorgaande jaren in verband met toevoeging van de registratie van aanhangers en opleggers. Vanaf 2007 is de totaaltelling van wegvoertuigen niet geheel vergelijkbaar met voorgaande jaren in verband met toevoeging van de registratie van voertuigen met een bromfietskenteken.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 oktober 2022: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Motorvoertuigen actief; voertuigtype, postcode en regio's, 1 januari'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37209hvv

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37209hvv

Personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen, bromfietsen, aanhangers en opleggers, op 1 januari per postcode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37209hvv

Personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen, bromfietsen, aanhangers en opleggers, op 1 januari per postcode