Dataset

Motorvoertuigen; sloop van voertuigen, voertuigtype, brandstofsoort

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 22/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen die zijn uitgevallen gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop. De tot de sloop behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar brandstofsoort van het voertuig. Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de sloop behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt/gedemonteerd. Deze voertuigen, kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 21 februari 2020 Toegevoegd zijn de cijfers over de uitval in 2019

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over de uitval op 1 januari verschijnen telkens in februari na afsluiting van het betreffende verslag jaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80358ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80358ned

Sloop van auto's, bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, bussen, speciale voertuigen, naar brandstofsoort zoals benzine, diesel, lpg

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80358ned

Sloop van auto's, bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, bussen, speciale voertuigen, naar brandstofsoort zoals benzine, diesel, lpg