Dataset

Motorvoertuigen actief op 1 januari; voertuigtype, regio per 1 januari 2023

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal wegvoertuigen met een Nederlands kenteken volgens de stand op 1 januari, uitgesplitst naar

  • voertuigtype (personenauto's, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen) en
  • regionale indelingen (postcode, gemeente en provincie).

De gemeenten (en bijbehorende postcodes) zijn ingedeeld op basis van de actuele stand van de gemeentelijke indeling, in dit geval per 1 januari 2023. Let op: door gemeentelijke herindelingen kan het voorkomen dat vergelijkingen met voorgaande jaren afwijkingen vertonen omdat postcodes en gemeenten anders zijn ingedeeld dan in 2023.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2023: Toegevoegd zijn de cijfers van 1 januari 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers per 1 januari 2024 zullen in het eerste half jaar van 2024 verschijnen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85236NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85236NED

Actief motorvoertuigenpark per postcode op 1 januari Vervoermiddelen (type), regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85236NED

Actief motorvoertuigenpark per postcode op 1 januari Vervoermiddelen (type), regio