Dataset

Motorvoertuigen actief; type, leeftijdsklasse, 1 januari

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kerncijfers over het aantal actieve motorvoertuigen met een Nederlands kenteken uitgesplitst naar voertuigtype en leeftijdsklasse van het voertuig. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van gekentekende Nederlandse voertuigen op 1 januari, die gedurende het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest en dus niet hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 23 februari 2024: De cijfers per 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over het motorvoertuigenpark per 1 januari zullen eind eerste kwartaal van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85243NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85243NED

Actief motorvoertuigenpark per 1 januari voertuigtype, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85243NED

Actief motorvoertuigenpark per 1 januari voertuigtype, leeftijd