Dataset

Asielverzoeken en nareizigers naar nationaliteit, geslacht en leeftijdsklasse (vanaf 01-01-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Law
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De tabel 'Asielzoekerverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd' bevat gegevens over aantallen ingediende asielverzoeken en aantallen nareizigers per maand, kwartaal en jaar, onderscheiden naar de nationaliteit, het geslacht en de leeftijdsklasse (0 tot 5 jaar, 5 tot 12 jaar, 12 tot 14 jaar, 14 tot 16 jaar, 16 tot 18 jaar, 18 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar, 55 tot 65 jaar, 65 jaar of ouder) van de asielzoeker en de nareiziger. Naast het totale aantal verzoeken zijn ook de eerste- en volgende verzoeken opgenomen. Dit onderscheid kon vòòr 2007 niet gemaakt worden. Nareizende gezinsleden (nareizigers) zijn gezinsleden van de asielzoeker die binnen 3 maanden nadat de asielzoeker een verblijfsvergunning asiel heeft verkregen overkomen. Aan deze gezinsleden kan dan ambtshalve een verblijfsvergunning worden verleend. Deze nareizende gezinsleden moesten voorheen een asielverzoek indienen waarna een asielvergunning kon worden verleend. De cijfers hebben betrekking op asielverzoeken door personen van alle leeftijden. Zodra er in een jaar meer dan vijftig eerste asielverzoeken van een nationaliteit worden ingediend, wordt deze nationaliteit apart in de tabel opgenomen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Excel databestand dat via SPSS wordt omgezet naar een Dat bestand. Daarbij worden tevens kwartaal en jaren aangemaakt.

Populatie

Aantallen ingediende asielverzoeken en nareizigers per maand, kwartaal en jaar, onderscheiden naar de nationaliteit, het geslacht en de leeftijdsklasse (0 tot 5 jaar, 5 tot 12 jaar, 12 tot 14 jaar, 14 tot 16 jaar, 16 tot 18 jaar, 18 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar, 55 tot 65 jaar, 65 jaar of ouder) van de asielzoeker

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803621be

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier