Dataset

Totale reizigerskilometers in Nederland per jaar; 2010-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Travel
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u informatie over het totaal aantal gereisde kilometers door de Nederlandse bevolking (exclusief mobiliteit van tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied, uitgesplitst naar vervoerwijze. De vervoerwijzen betreffen: auto als bestuurder, auto als passagier, trein, bus/tram/metro, brom-/snorfiets, fiets, lopen en overig. Het gaat hierbij om alle gebruikte vervoerwijzen: als een verplaatsing naar het werk achtereenvolgens met de fiets naar het station, met de trein en lopend naar kantoor was, dan zijn alle drie vervoerwijzen (ritten) apart geteld.

Als basis voor de berekening van het aantal reizigerskilometers zijn de onderzoeksresultaten van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) gebruikt. In het totaal aantal reizigerskilometers naar vervoerswijze zijn zowel de kilometers van normale niet-beroepsmatige verplaatsingen als die van normale beroepsmatige verplaatsingen (exclusief die van de vrachtwagen) meegenomen. Los van het OViN onderzoek is er een modelmatige schatting van de binnenlandse vakantiemobiliteit gemaakt. Optelling van de binnenlandse vakantiemobiliteit bij de reizigerskilometers uit OViN geeft het totaal aantal reizigerskilometers door Nederlanders op Nederlands grondgebied, zoals weergegeven in deze tabel.

De kilometers afgelegd door Nederlanders op Nederlands grondgebied tellen mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 november 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Totale reizigerskilometers in Nederland per jaar; vervoerwijzen, regio's". Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81126ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81126ned

Reizigerskilometers (personen) - ook wel vervoersprestatie – naar vervoerwijzen zoals auto trein overig OV fiets en lopen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81126ned

Reizigerskilometers (personen) - ook wel vervoersprestatie – naar vervoerwijzen zoals auto trein overig OV fiets en lopen