Dataset

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/17/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over aantallen ingediende asielverzoeken en nareizende gezinsleden (nareizigers) per maand, kwartaal en jaar, onderscheiden naar de nationaliteit, het geslacht en de leeftijdsklasse van de asielzoeker en de nareiziger. Naast het totaal aantal verzoeken zijn ook de aantallen eerste en volgende verzoeken opgenomen. Met ingang van 2016 zijn de eerste verzoeken inclusief relocatie. Er zijn cijfers beschikbaar vanaf januari 2013. De weergegeven cijfers betreffen de asielzoekers die formeel zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers vanaf 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per mei 2024: De voorlopige cijfers over april 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Maandelijks worden de nieuwste cijfers gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83102NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83102NED

Asielverzoeken en nareizigers nationaliteit, geslacht en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83102NED

Asielverzoeken en nareizigers nationaliteit, geslacht en leeftijd